Download TOTO - Infoside


 

Denne siden gir direkte tilgang til filer enkelt- eller gruppe-vis for nedlasting. De utlagte filer foreligger i tre format-typer, og alle filer foreligger i ZIP-format:

*.txt (med TAB-adskiller), tekstfil

*.wks, MS Works regneark

*.wdb, MS Works database

 

Videre er enkelt-filene gruppert i mapper med følgende innhold:

trav_txt består av filene:

98v5tab.txt, 99v5tab.txt, 00v5tab.txt, 98v75tab.txt, 99v75tab.txt, 00v75tab.txt, 01v75tab.txt, dd95tab.txt, dd96tab.txt, dd97tab.txt, dd98tab.txt, dd99tab.txt, dd00tab.txt, dd01tab.txt

trav_wks består av filene:

98v5.wks, 98v75.wks, dd98.wks

trav_wdb består av filene:

98v5.wdb, 98v75.wdb, dd98.wdb

 

Til Download-Arkiv

 


Siste oppdatering: 7 mar 02

Intet ansvar for eventuelle feil i oppstillingene.


Oppsett og layout: totorank.no