Resultater V75-løp, ATG/RIKS-TOTO 2021
(Rangerings-statistikk)

Sverige


Denne siden er delt i to.

Tabell 1 viser V75-rangeringen.
Tabell 2 viser DMX-oversikt og utbetalinger.


 

Tabell 1

 
Omg Dato Bane V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7
 1* 020121  Kr    6    1    2    1    2   10    6 
2* 030121 Bo 3 1 1 3 2 3 1
3 090121 B 1 1 1 1 2 3 3
4* 100121 Bs 4 2 4 5 4 1 1
5 160121 J 2 8 4 8 2 2 7
6* 170121 Ax 5 6 4 1 2 6 2

Kol-sum 1.-rangerte:   1    3    2    3    0    1    2 

 

 


 

Tabell 2

 
Omg Dato Bane DMX1 DMX2 DMX3 Omsetning Utb-7 Utb-6 Utb-5
 1* 020121  Kr  Ja  Nei  Nei  95.207129   120004   656   50
2* 030121 Bo Ja Ja Nei 15.289908 1710 43 0
3 090121 B Ja Ja Ja 92.824289 927 24 0
4* 100121 Bs Nei Ja Nei 18.271141 87092 1051 101
5 160121 J Nei Nei Nei 120.725472 18.439603 23376 1151
6* 170121 Ax Ja Nei Nei 14.265769 354223 3150 303

DMX-prosent(Ja)    67  50  17                    

 

Merknader:                                 

-----------------------------------------------------------------
Omsetning angitt i SEK (svenske kroner)
Her gjelder svenske banekoder, dvs B=Bergsåker osv.
(*) angir nordisk fellesomgang

 


Spesifikt for omganger avviklet på Solvalla


DMX1: Dagens mest markerte hest innenfor V75-rammen
DMX2: Dagens nest mest markerte hest innenfor V75-rammen
DMX3: Dagens tredje mest markerte hest innenfor V75-rammen
(gjelder 3 ulike avdelinger)


Statistikker tidligere år: se mappa arkiv.


Siste oppdatering: 17 jan 21

Intet ansvar for eventuelle feil i oppstillingene.


Oppsett og layout: vrp