V75-Spesialen


Denne siden er tilrettelagt for spillere med spesiell interesse for V75-kjøringer.

 

Rangerings-statistikkene, som her presenteres for de enkelte totalisatorbaner, bygger på tallmateriale fra den første V75-kjøring 28.10.95 og fram til dags dato (se bane-lenkene til høyre).

(oppdateringstidspunkt er angitt nederst på alle undersider)

 

Tilleggskommentar:

Det ble avviklet 10 V75-kjøringer for året 1995.

 


Oppsett og layout: totorank.no